Vi vill med glädje informera våra patienter att vi har en psykiatrisk mottagning på Blomman Vårdcentral på Celsiusgatan.
Vår målsättning är att du som patient ska bli professionellt bemött när du kontaktar oss. Korta väntetider, ett gott omhändertagande samt en strikt sekretess är grundläggande ledord inom vår verksamhet. Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt.

Vi erbjuder bred kompetens behandlingar bl.a.

  • Depression och Ångest
  • Beroende
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Panikångest
  • Bipolär Sjukdom
  • KBT-terapi
  • Stödsamtal

Categories:

Tags:

Comments are closed

Corona/Covid-19
Om du har en luftvägsinfektion och/eller feber ska du avstå från att besöka oss.​ ​ På 1177.se finns information om hur du kontaktar vården vid misstanke om smitta. Du kan också ringa telefonnummer 1177.​ Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19, ring telefonnummer 113 13.​