Välkommen att lista dig på Blomman Vårdcentral

Hälsoval Skåne infördes 1 maj 2009 och innebär att du själv bland annat kan välja husläkarmottagning / vårdcentral och barnavårdscentral.

Välkommen att lista dig hos oss via 1177 e-tjänster. Detta gör du via 1177-bildlänken nedan

Via 1177 tjänster

Du kan även lista dig genom att fylla i blanketten och sedan skicka den in till oss eller. Du behöver inte lista av dig någonstans. I och med att du listar dig hos oss så avlistas du automatiskt från eventuell annan vårdcentral. Syftet med Hälsoval Skåne är att göra det enklare för invånarna att aktivt välja vårdgivare eller mottagning. Tanken är att tillgängligheten ska förbättras genom fri etablering och en större mångfald av vårdgivare och därmed kortare väntetider.

Lista dig och posta/skicka in till oss: