Det behövs remiss till psykolog, läkaren kan skriva remiss till dig.

Våra psykologen arbetar med behandlingsformerna KBT, iKBT och behandlar  stress, utmattningssyndrom, utbrändhet, ångest, depression, ångest, tvångssyndrom, social fobi.  Avgifter enligt Region Skånes prislista. Högkostnadsskydd gäller. 

Välkommen att kontakta oss!